Outsourcing

Outsourcing znamená uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov. Ide teda o subdodávateľskú činnosť pre inú spoločnosť. Outsourcing IT v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend. Požadovaná kvalita práce, potrebná redukcia nákladov a nutnosť orientácie na hlavný predmet podnikania si to vyžiadala. IT Outsourcing je moderný spôsob a zároveň aj trend v oblasti správy informačných technológií. Je to efektívny nástroj na využívanie prostriedkov a financií na IT.

Prečo outsourcovať s nami?

Pre našu spoločnosť tvorí outsourcing IT hlavnú časť podnikateľskej činnosti. Firmy sú čím ďalej tým viac závislé od počítačov. Cieľom služby je zabezpečenie prevádzkovania IT infraštruktúry. Dlhodobo úspešné prevádzkovanie IT resp. jeho častí vyžaduje skúsených a kvalifikovaných pracovníkov, ktorí zabezpečujú siete a systémy, ako aj kontakt s používateľmi a dodávateľmi. Služba je určená pre organizácie, ktoré nechcú prevádzkovať IT pracovníka.

Služby

Analýza a vytvorenie popisu Enterprise Architektúry pre organizácie

Modelovanie v nástrojoch Enterprise Architekt a Enterprise Studio

Použitie metodiky TOGAF a notácie ArchiMate

24H HOTLINE a podpora

Mnoho obchodov, charít a iných organizácií závisí od vlastných počítačových systémov. My vám ponúkame rýchlu odozvu a dlhodobú strategickú spoluprácu pri predchádzaní rôznych problémov. Získajte našu podporu hneď!

Vzdialená IT podpora Vám poskytuje PC podporu zo strany siete a iba za zlomok nákladov, než čo stojí prijatie odborníka na plný pracovný úväzok. Môžeme pôsobiť tiež ako rozšírenie už existujúcej vnútropodnikovej IT skupiny, poskytnutím podpory zálohovania a vystupňovania.

Použitím vzdialenej technológie sme schopní získať prístup do Vášho systému z nasej kancelárie a poskytnúť okamžitú odozvu na vyskytnuté problémy.

Náš helpdesk je riadený skúsenými IT profesionálmi, ktorí disponujú širokým spektrom vedomostí, skúseností a certifikátmi na zabezpečenie čo najlepšej podpory.

Prajete spoľahlivý zdroj na pomoc a radu?

Kontaktujte nás!

Aktuality

Prichádzame s úplne novou ponukou na neobmedzené 24-hodinové pripojenie na optický internet vo viacerých obciach. Prečítajte si viac o pokrytí a cenník internetových služieb.

MAXNETWORK, s.r.o. je registrovaným dodávateľom iniciatívy WiFi4EU, ktorá má za cieľom podporiť vybudovanie bezplatných, verejných Wi-Fi pripojení pre občanov vo verejných priestoroch, ako parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

Spoločnosť MAXNETWORK, s.r.o. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015