Zabezpečovacie systémy

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)

EZS je základný systém na ochranu majetku. Jedná sa o jednoduchý elektronický zabezpečovací systém, ktorý je vhodný ako pre firmy, tak aj pre rodinné domy. Montujeme aj zložité a rozsiahle elektronické zabezpečovacie systémy s možnosťou kombinovania, s inými elektronickými systémami (kontrola prístupu osôb a pod.). Zabezpečovací systém ďalej napájame na pulty centrálnej ochrany (PCO), ktorými sú Polícia alebo bezpečnostné agentúry, ktoré zabezpečujú aj fyzickú ochranu.


Najmodernejšia technológia zabezpečenia a integrovaný prístupový systém

Najmodernejšia technológia zabezpečuje maximálne prispôsobenie konkrétnym požiadavkám aplikácie a zároveň umožňuje inováciu systému.

Plná integrácia zabezpečovacieho a prístupového systému má k dispozícii mnoho funkcií ako je napríklad ovládanie zabezpečenia prístupovými kartami, monitorovanie dverí zabezpečovacím systémom, riadenie výstupov na základe ľubovoľnej udalosti alebo udalostí (napr. pre riadenie osvetlenia, klimatizácie, kúrenia atd.)

Zároveň všetky udalosti ukladá do histórie systému pre neskoršie vyhľadávanie.


Bezdrôtová nadstavba pre EZS

Bezdrôtová nadstavba pre EZS umožňuje pripojenie bezdrôtových detektorov alebo bezdrôtové ovládanie systému. Systém je možné tiež diaľkovo ovládať pomocou telefónu s tónovou voľbou, ktorým môžete nastavovať a odstavovať jednotlivé skupiny alebo ovládať výstupy, napríklad garážovú bránu.

Pre komfortnú obsluhu je možné systém ovládať a monitorovať aj pomocou špeciálnych programov z PC

Elektronické protipožiarne systémy (EPS)

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je vyhradené požiarne bezpečnostné zariadenie, ktoré zabezpečuje pomocou hlásičov včasnú signalizáciu požiaru. Signály z hlásičov požiaru sú prijímané ústredňou EPS. U ústredne je zaistená stála obsluha, ktorá v prípade požiaru privolá jednotku požiarnej ochrany (PO). Ak nie je zabezpečená stála obsluha, je jednotka PO privolaná pomocou zariadenia diaľkového prenosu (ZDP), prípadne systém spúšťa hasiace zariadenia (pokiaľ je objekt takýmto zariadením vybavený) a tým efektívne zabrániť vzniku škôd pri prípadnom požiari.


Ponúkame najmodernejšiu technológiu

EPS s individuálnou adresáciou (adresovateľný systém)

Tento systém umožňuje identifikáciu stavu jednotlivých hlásičov na hlásiacej linke s tým, že prvky komunikujú vzájomne medzi sebou. Výhodou je, že možno identifikovať prvok, ktorý vysiela signál. Tieto prvky (hlásiče) komunikujú s ústredňou individuálne. Pomocou softvéru je možné tieto prvky radiť do rôznych oddelených skupín. Tento systém môže mať rozlohu niekoľkých stoviek metrov až kilometrov.


Hlasová signalizácia požiaru HSP

Objekty Podľa § 90 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. novelizovanej vyhláškou MV SR. č. 225/2012 Z. z. HSP musia byť vybavené hlasovou signalizácio požiaru HSP.

Úlohou EPS-HSP okrem komerčného ozvučenia priestorov je hlavne včasné zabezpečenie evakuačného hlásenia v prípade ohrozenia objektu požiarom resp. inými okolnosťami. Pre ozvučenie priestorov a následné riadenie evakuácie sa navrhuje systém EPS-HSP, ktorý musí spĺňať všetky základné EVAC (Emergency Voice Alarm Evacuation) požiadavky normy STN EN 54 časť 4, časť 16, časť 24 a STN EN 60849 - neustála kontrola ústredne, prepínanie na záložné zosilňovače, kontrola reproduktorových liniek, nahrávanie a prehrávanie digitálnych správ, spoluprácu s požiarnou ústredňou a diaľkové ovládanie.


Zabezpečujeme na mieru:

  • návrh koncepcie elektronickej požiarnej signalizácie EPS a Elektronického zabezpečovacieho systému EZS s možnosťou napojenia na PCO (pult centrálnej ochrany)
  • PC nadstavba na nižšie uvedené systémy
  • Zabezpečíme protipožiarny systém od projektu cez montáž, nepretržitý servis až po kontroly schopnosti prevádzky
  • Rozšírenie systémov o videodetekciu osôb, zariadení alebo požiaru či dymu

Nami montované systémy EZS, EPS a HSP riešenia sú od svetových dodávateľov:

  • LITES, ZETTLER, ESSER
  • Hochiki, Shrack, Jablotron
  • Satel, Bosch, Honeywell, Paradox

Aktuality

Prichádzame s úplne novou ponukou na neobmedzené 24-hodinové pripojenie na optický internet vo viacerých obciach. Prečítajte si viac o pokrytí a cenník internetových služieb.

MAXNETWORK, s.r.o. je registrovaným dodávateľom iniciatívy WiFi4EU, ktorá má za cieľom podporiť vybudovanie bezplatných, verejných Wi-Fi pripojení pre občanov vo verejných priestoroch, ako parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

Spoločnosť MAXNETWORK, s.r.o. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015